Türkiye'de her şey dahil sisteminin girmediği önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'nın Kaş ilçesinde son iki yıldır hız kazanan kıyı yağması ve doğa tahribatı 1 Mayıs'ta protesto edildi. Antalya'nın 3. havaalanının inşa edilmek istendiği Kaş'taki 1 Mayıs kutlamalarına ranta karşı isyan damgasını vururken, Likya Kaş Orkidesi'nden Orfoz'a, carettalardan meşe ağaçlarına kadar tehdit altındaki doğa mirası taşınan pankartlara yansıdı. 1 Mayıs mitinginde Kaş Çevre Platformu adına bir açıklama yapan Nermin Bayçın, Kaş'ın bölgenin değerlerinin kamu yararı adına halka sorulmadan yağmalandığına dikkati çekerek, "Biz kamuyuz! Kamu yararı adına bir şey yapılacaksa, önce bize hesap verilmelidir. Hesap verilmiyorsa, kamu adına biz hesap sormalıyız" dedi.

 

Kaş’taki 1 Mayıs Mitinginde Yağmaya İsyan Vardı

Antalya'nın Kaş ilçesindeki 1 Mayıs kutlamalarına, ilçede son iki yıldır hızlanan kıyı ve doğa yağmasına karşı isyan damgasını vurdu. Uğur Mumcu Caddesi'nden başlayan 1 Mayıs korteji yürüyüşü, Emin Erdem Meydanı'nda son bulurken, korteje ilçedeki siyasi partiler, sendikalar ve kadın örgütlerinin yanı sıra son yıllarda bölgedeki doğa yağmasına karşı mücadele yürüten Kaş Çevre Platformu katıldı. 'Ranta geçit yok', 'İmar planı yağma planıdır', 'Havaalanına hayır', 'Denizimiz, kıyılarımız halkındır' ve 'Başka Kaş yok' gibi sloganların yazılı olduğu pankartların dikkat çektiği 1 Mayıs mitinginde Kaş Çevre Platformu adına bir konuşma yapan arkeolog-yazar Nermin Bayçın, "Kamu yararı adına bize sorulmadan, bizden izin almadan sadece bir kaç insanın çıkarları için planlar yapıyorlar. Bize sormadan plajlarımızın doğal dokusunu bozup betona çevirerek paralı hale getiriyorlar. Bize sormada kamu yararı adına derelerimizi HES'lerle kelepçeliyorlar. Biricik hakkımız olan suyu özelleştirerek paralı hale getiriyorlar. Mermer ve taş ocaklarıyla doğayı katlediyorlar" dedi. 

 

‘Kamu Yararı Adına Bize Sormadan Plan Yapıyorlar’

Konuşmasında, hükümetin kamuyu bir kaç insan ve bir kaç gruptan ibaret sandığını öne süren Bayçın, "Buradayız, çünkü kamuyuz. Yani halkız. Bu ülkenin sahibi olan, bu ülke için çalışan, bu ülke için vergi ödeyen. Ama kamu yararı adına bize sormadan çevre düzeni planı yapıyorlar. Çevre düzeni planı ne için yapılır? O yörede yaşayan halkın geçim kaynaklarını en iyi düzeye çıkartmak, bunun için de doğal değerlerini en kıymetli varlıklarını tespit ederek gelecek adına korumak için yapılır. Topraklarımızın, kıyılarımızın, denizimizin sahip olduğu değerleri koruyarak ekonomik güç haline getirilmesi için, yani sürdürülebilir kalkınma ilkesini uygulamak için yapılır. Oysa en büyük sermayemiz olan doğal ve tarihsel varlıklarımız ve tertemiz koylarımızı, hayvancılığı, arıcılığı ve zeytinliklerimizi yok ediyorlar" ifadelerini kullandı. 

 

‘Bize Hesap Verilmiyorsa, Kamu Adına Hesap Sormalıyız’

Geleceğin en büyük srrmayesi olan ormanlardan otoyollar geçirildiğini dile getiren Bayçın, Kaş'ta inşa edilmek istenen 3. havaalanı projesinin de tüm ilçeye zarar vereceği görüşünü savunduğu konuşmasında; bir kaç kişinin çıkarı uğruna arkeolojik sit alanlarına imar izni verildiğini anımsatarak, "Bu çıkarlarda gelecek yoktur. Çocuklarımıza bırakacağımız değerler yoktur. Unutmayalım, rantçılar için sadece bugün vardır. Kaynaklarımızın değeri, onların bir günlük karları uğruna çocuklarımızın geleceğinden çalınmaktadır. Biz kamuyuz! Kamu yararı adına bir şey yapılacaksa, önce bize hezap verilmelidir. Hesap verilmiyorsa, kamu adına biz hesap sormalıyız. Unutmayalım, Anayasamız ve kanunlarımız da böyle buyurur" diye konuştu.