Antalya’nın Kemer ilçesinde, Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde bulunan Kındılçeşme kamp alanında özel bir şirket tarafından inşa edilen turizm tesisiyle ilgili imar ve revizyon planları, yöre halkının açtığı dava sonucu Danıştay tarafından iptal edildi. Davali idare ve şirketin temyiz başvurusunu reddeden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, iptal kararını oy çokluğu ile onadı. Nihai yargı kararının ardından bugün Kemer’de bir basın toplantısı düzenleyen 17 sivil toplum örgütü temsilcisi, yetkililerden yargı kararını uygulayarak alanda yapılan tesislerin yıkılmasını ve Kındılçeşme’nin yeniden halkın kullanımına açılmasını talep ettiler.

 

Kındılçeşme 29 Yıllığına Özel Şirkete Verildi, Halk İsyan Etti

2009 yılında plan değişikliği yapılarak 29 yıllığına Portobello Oteli de bünyesinde barındıran Gök-An Turizm İnşaat Ltd. sahibi Niyazi Gökhan’a kiralanan Kındılçeşme, bu kiralamanın ardından halkın günübirlik kullanımına kapatılmıştı. Ancak Antalya’nın en gözde çadırlı kamp alanlarından biri olan ve halkın denizle buluşabildiği son kalelerden biri sayılan Kındılçeşme’deki bu uygulamaya yöre halkından ve kamp tutkunlarından tepki geldi.

 

Danıştay Hukuka Aykırı Bulduğu Planları İptal Etti

Alanda başlatılan inşaat çalışmaları sırasında yöre halkının sayısız eylemine sahne olan Kındılçeşme’deki uygulamayı da içeren plan revizyonu ile buna bağlı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali için dava açıldı. Yöre halkının ve sivil toplum örgütlerinin açtığı davayı gören Danıştay 6. Dairesi, 20 Mayıs 2013’te ilgili imar planını iptal etti. Danıştay’ın iptal kararında, Kındılçeşme’de adeta tatil köyü inşa etme yaklaşımıyla yapılan inşaatlarla alanın dokusunun ortadan kaldırılarak topografik yapının değiştirildiği, doğal yaşamın da yok edildiği vurgulanmıştı.

 

Temyiz Talebi Reddedilerek Oy Birliğiyle İptal Kararı Onandı

Davalı idare ve şirket, kararın bozulması için temyize götürdü. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davalı idare ve ilgili şirketin temyiz başvurusunu reddederek hukuka aykırı bulduğu düzenlemelerin iptaliyle ilgili Danıştay 6. Dairesinin kararını oy birliği ile onadı.

 

Yargı Kararına Rağmen İnşaat Durmadı

Yargının iptal kararına karşın inşaat çalışmalarını durdurmayan şirket hakkında ilgili kurumlarca yapılan denetimlerin ardından 6 kez Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu, inşaat ise mühürlendi. Ancak buna rağmen çalışmaları durdurmayan şirketin inşaat ruhsatı da iptal edildi.

 

17 Sivil Toplum Örgütü Yetkilileri Kararı Uygulamaya Çağırıldı

Danıştay’ın nihai kararının ardından Kındılçeşme’deki yargı süreci de tamamlanmış oldu. Bu karara göre alandaki hukuksuz uygulamanın sonlandırılarak ünlü kamp yerinin halka iade edilmesi gerekiyor. Bunun için bugün Kemer’de bir araya gelen 17 sivil toplum örgütü temsilcisi bir basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı.

 

‘Kındıl Çeşme Yeniden Halkın Oluncaya Kadar Takipteyiz’

Kemer Doğa Dostları Spor Klübü Derneği Temsilcisi Hasan Aktaş ve Kemer İşadamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Ali Nail Kılıç, kararın ellerine geçmesiyle Kemer halkına müjdeyi verebildikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Phaselis İnisiyatifi ve Kuzdere Gönüllüleri temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısında, Kındılçeşme ile ilgili yargı kararının gereğinin yapılması için ilgili kurumlara başvuracaklarını anlatan platform temsilcileri, “Kındılçeşme yeniden halkın oluncaya kadar konunun takipçisi olacağız” diye konuştular.