Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1. derece SİT alanı olan ve Antalya’nın simgesi olarak bilinen falezleri ticari yapılaşmaya açtı. Bakanlık, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı’nın ticari yapılaşma izinlerini reddettiği alanla ilgili resen imar planı değişikliğine gitti. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bakanlık kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Bakanlığın imar izni verdiği alanın SİT bölgesi olduğuna dikkat çeken Uysal, “Yapılacak inşaatların SİT alanına vereceği tahribat sanılandan çok ama çok daha büyüktür, yıkıcıdır ve sonradan giderilmesi olanaksızdır” dedi.

Dava dosyasına göre, Antalya’nın tek deniz feneri olan Bababurnu Deniz Feneri’nin etrafı ticari yapılaşmaya açılması için ilk adım 2007 yılında atıldı. Bir turizm şirketi, 2007 yılında Deniz Feneri’nin etrafına lokanta, kafeterya, büfe, WC, otopark, gezi yolu, günlük turizm yapı ve tesis alanı kurmak için fenerin sınırlarında bulunduğu Muratpaşa Belediyesi’ne başvurdu. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konuyu resmen gündemine aldı ve 2009 yılında falezlerin üzerine ticari yapılaşma izni veren plan değişikliğine gitti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı onay verdi, Kıyı İşletmeciliği Genel Müdürlüğü de bölgeyi 49 yıllığına bir şirkete kiraladı. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun onayıyla şirket, bu alanda inşaata başladı, tarihi Deniz Feneri’nin müştemilatı yıkıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, inşaatın durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verdiği itiraz dilekçeleri reddedildi. İnşaat, Muratpaşa Belediyesi’nin 2015 Aralık ayında yaptığı denetimde, planda yer alanların dışında fazlalıklar bulunduğu gerekçesiyle mühürlendi. 

7 Mart’ta Dava Açıldı

Başkan Uysal adına 7 Mart’ta Antalya nöbetçi İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması ve Çevre Bakanlığı’nın imar değişikliğinin iptali için dava açıldı. Dava dilekçesinde, fener ve etrafı ile ilgili herhangi bir Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmadığı belirtilerek, “Yapımına izin verilen yapıların çevreye ve doğal yapıya vereceği zararlar değerlendirilmemiş, Bababurnu Deniz Feneri’nin değeri, önemi ve tarihi yok sayılmıştır” denildi. Dilekçede, özetle şunlar kaydedildi: “Yapım izni verilen falezler bölgesi 1. derece SİT alanı ve Deniz Feneri de tarihi yapı. Falezler binlerce, milyonlarca yıl içinde sert rüzgarlar ve yağmurların etkisiyle eşi benzerine az rastlanır bir ekolojik değerdir. Falezlerin hemen üstünde bulunan Bababurnu Deniz Feneri de 71 yıl boyunca gemilere yol göstermiştir. Antalya’daki tek deniz feneri olması nedeniyle kentin simgesine dönüşmüştür. Tarihsel değeri nedeniyle de tescilli bir yapı gibi korunması gereklidir. Bakanlık onayladığı planla doğal SİT yapısının tahrip edilmesinin önünü açmıştır.”

Kaynak: Hürriyet