Çanakkale İl Özel İdaresi Ayvacık, Ezine, Bozcaada ve Gökçeada’da 17 yeni alanı jeotermal enerjiye açmak için ihaleye çıkartıyor. 28 Şubat’ta yapılması planlanan ihaleye yöre halkı tepkili.

Bölgenin jeotermal enerji santrallerine (JES) açılmasına tepki gösteren Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Bozcaada Forum, Gökçeada Gönüllüleri, İda Dayanışma Derneği ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği bir araya gelerek “JES Dayanışması”nı oluşturdu.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada, 17 alanın ihale edilmesiyle birlikte neredeyse tüm bölgenin jeotermal enerji firmalarına tahsis edildiğini belirtiyor. Dernek, JES Dayanışması olarak ortak bir yol haritası belirlediklerini, Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne hitaben bir dilekçe kampanyası hazırlayıp yeni JES arama ve işletme ruhsatı verilmemesi ve ihalenin iptal edilmesini isteyeceklerini açıkladı.

Çanakkaleliler JES’lere karşı Bir arada 1

JES'lerin Zararları

“Bilim insanlarının raporlarından JES’lerin su kirliliği, termal kirlilik, arazi bozunumu, deprem ve heyelan tetiklenmesi, su kullanımı, ekosistemde bozulmaya yol açtığını; tesislerden havaya bırakılan gazlarda karbondioksit, hidrojen sülfür ve az da olsa metan, hidrojen, sülfür dioksit ve amonyak olduğunu ve bu gazların hem insan sağlığına hem de tarıma zarar verdiğini biliyoruz. Yeraltına geri basılması gerekirken basılmayan akışkanlar derelere, açık alanlara bırakılıyor ve bu akışkanlardaki çözünmüş mineraller (ör. bor ve arsenik) yerüstü / yeraltı sularını zehirleyerek tarımsal alanlara ve bitki örtüsüne zarar veriyor. Nitekim Aydın yöresindeki arazilerde bor, yeraltı sularında yoğun arsenik saptanmış ve bu durum da Devlet Su İşleri tarafından rapor edilmiştir” denilen açıklamada Çanakkale’nin aynı durumu yaşamasına izin vermeyecekleri belirtildi.