Dünyaca ünlü Conservation Biology dergisinde yer alan çalışmada bilimciler, orman alanı değişimi ve ormana bağımlı 11 bin kuş, memeli ve çift yaşamlı türünün dünyadaki dağılımlarını karşılaştırdı. Türlerin dağılım ve nüfus büyüklüğünü dikkate alan kırmızı liste yaklaşımını araştırmalarına uyarlayan ekip türlerin dünyadan yok olma riskini değerlendirdi. Son derece temel iki analizi birleştiren araştırma, dünyadaki ormanların korunmaması durumunda, yakın gelecekte 500 tür canlının yeryüzünden yok olacağını öngörüyor.

Çalışmaya göre günümüz koşullarında bir canlı türünün dar yayılışlı olması yok olma olasılığını en üste çıkarıyor. Birdlife International’ın Küresel Bilim Koordinatörü Dr. Stuart Butchard’a göre bulgular dünya ormanlarındaki kuş türlerinin yüzde 15’inin; memeli türlerinin yüzde 25’inin ve çiftyaşamlı türlerin de yüzde 33’ünün daha varlığının tehlikeye girdiğini gösteriyor. Yok olacak tür sayısı çiftyaşamlılarda 169 - 490, kuşlarda 251 - 253 ve memelilerde 51 - 135 tür olarak hesaplandı.

Normalde ulusal ve bölgesel ölçekte yapılan tükeniş riski değerlendirmesi ilk kez Google’ın yeni hizmeti Earth Engine sayesinde küresel ölçeğe taşındı. Dünyanın tamamının uydu görüntülerini analiz ederek halkın kullanımına açmaya hazırlanan Google, bu uygulamayla yıllar içerisinde bir bölgedeki orman, tarım alanı ve kentsel değişimleri saniyeler içerisinde hesaplayabiliyor. Bu değişimin tüm dünyada tanımlanmış türlerin dünya dağılımlarıyla kıyaslanması ilk kez bu somut gerçekliği küresel ölçekte özetledi. Sonuç olarak birçok tür için dünya bildiğimizden daha az güvenli.