Yakın zamanlarda yapılan bazı akademik çalışmalar bu canlılardan elde edilen bileşiklerin insan sağlığı üzerinde etkili olabileceği iddiasını taşıyor. Bu çalışmalarda topraksolucanı kökenli bileşiklerin sinir, dolaşım, kardiyovasküler, solunum ve üreme sistemi üzerinde az ya da çok klinik etkiye sahip olduğu anlatılıyor. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yapılan bu çalışmalara göre topraksolucanlarından elde edilen bileşikler potansiyel olarak birçok hastalıkta kullanılabilir görünüyor. Bronşiyal astım, epilepsi, yüksek tansiyon, kabakulak, egzama, ürtiker, kronik prostatit, yanık ve kırıklar, kronik lumbago, kansızlık, apopleksi, yumuşak doku zedelenmeleri, vertigo, hematemez, hematüri, mide ülseri bu hastalıklar arasında sayılıyor. Hatta elde edilen bazı bileşiklerin anti-tümör etki yarattığını anlatan çalışmalar da var. Son zamanlarda Polonya’da invitro (canlı dışı) ortamda yapılan ve ekim ayında uluslararası mecrada haber yapılan çalışmaya göre bu canlılardan elde edilen sölom sıvısı kanser hücrelerinde ciddi gerilemeye neden oluyor.