San Diego Eyalet Üniversitesi ve Bryn Mawr Yüksekokulu tarafından yürütülen ve Child Development dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, bugünün gençlerinin geçmiş on yılların gençlerine kıyasla erişkin etkinlikleriyle ne kadar meşgul olduğunu araştırdı. Çalışmanın başyazarı Psikoloji Profesörü Jean M. Twenge konuyla ilgili Magma'ya konuştu: “Ergenliğin davranışsal gelişim yörüngesinde ilerleme yavaşladı, artık gençler davranış bakımından eskiye göre daha yavaş büyüyor. Erişkin etkinlikleri açısından incelendiğinde günümüzde on sekiz yaşındakiler, bir zamanların on beş yaşındakileri gibi davranıyor.”

Araştırmacılar, erişkinlerin yaptığı fakat çocukların yapmadığı flört etme, ücret karşılığı çalışma, ebeveynler olmadan dışarıya çıkma, araba kullanma ve cinsel ilişkide bulunma gibi davranışların gençlerde ne sıklıkta görüldüğünü inceledi. Bunun için 1976 ve 2016 yılları arasında yapılan ve on üç ila on dokuz yaşları arasındaki yaklaşık sekiz milyon gencin dâhil edildiği yedi büyük araştırmanın verileri tarandı. Çalışma bulgularına göre 2010’ların gençlerinde önceki on yılların gençlerine kıyasla bu tarz yetişkin davranışları görülme olasılığı daha düşük. Araştırmacılar erişkin etkinliklerine daha az zaman ayırma eğiliminin nedeni ödevlere veya boş zaman etkinliklerine ayrılan zamanın artması değil; gençlerin internet başında geçirdiği zamanla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Nitekim internet başında geçirilen zaman büyük bir hızla artmaya devam ediyor.