İlköğretı̇mde okul gezileri öğrencilerin doğaya ilgisini artırabilen yararlı etkinlikler. Gezilerin öğrenciler üzerinde uzun dönemli etki bırakması için okulda pekiştirme ve takip çalışmalarının yapılması önemli. İngiltere’deki Hope-Stone Araştırma tarafından yapılan çalışmada, yirmi okuldan dört yüzün üzerinde dördüncü sınıf öğrencisi doğada okul gezisi yaptı. Gezide öğrencilerin en keyif aldığı, İngilizcede “pond dipping” denen etkinlik oldu. Bu etkinlikte göletlerin dibinden el ağıyla farklı canlılar çıkarılıp önceden gölet suyuyla doldurulmuş bir kapta inceleniyor ve sonra tekrar özenle suya bırakılıyor. Her on öğrenciden sekizi geziyi eğlenceli ve ilginç bulurken dokuzu gezide yeni bir şey öğrendiğini söyledi. Geziden iki hafta sonra öğrencilerin çoğu gördüğü kuşların ve diğer su canlılarının adını anımsıyordu. Bir yıl sonra öğrencilerin yüzde doksan biri geziyi anımsadığını fakat sadece yüzde kırk üçü gezide öğrendiklerinin çoğunu anımsadığını söyledi. Gezi sonrası okulda pekiştirme derslerine katılan öğrencilerin öğrendiklerini anımsama oranlarıysa çok daha yüksekti. Geziden altı ay sonra öğrencilerin yüzde altmış dördü gezi sayesinde yaban hayat ve doğaya daha fazla ilgi duyduğunu söylerken on iki ay sonra bu oran az da olsa düşmüştü.