Tıpkı dış görünüşleri gibi kadın ve erkek beyinlerinin fiziksel açıdan da farklı olduğu bilinen bir gerçek. Başlangıçta tüm embriyo beyinleri dişi özelliklere sahip; ancak sonrasında testosteron hormonu salgısına bağlı olarak farklı gelişim gösteriyor. Bu durum kadın ve erkek beyinlerinin birbirinden farklı şekilde görünmesine neden oluyor.

İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nden Dapha Joel önderliğindeki bir grup bilimci, görünüşteki bu fiziksel farklığının işleyiş biçiminde de farklılığa yol açıp açmadığını öğrenmek için 1.400 kişinin beyin hücrelerini haritalandırdı. Gri madde, beyaz madde ve sinirlerin beyindeki dağılımına baktılar. Araştırma sonucunda kadın ve erkeğin beyin fizyolojisinin birbiriyle aynı olduğu, eşey organlarındaki gibi farklı olmadığı kanısına vardılar. Bu noktada araştırmalarını beynin içsel çalışma süreçlerine yoğunlaştıran bilimciler, kadın ve erkeklerin ayrıca gruplanıp gruplanmadığına baktı. Araştırma sonucunda grup oluşturabilecek anlamlı bir benzerlik bulamadıkları gibi her insanın beyninin de farklı çalıştığını ve bireye özgü olduğunu gördüler.