İnsan sindirim sistemi, trilyonlarca farklı bakteri topluluğunu barındırıyor ve bu canlılar kişinin metabolizmasını, bağışıklık sistemini hatta ruh halini etkiliyor. İnsanın atasının sahip olduğu mikrobiyomu incelemek henüz mümkün değil. Ancak Orta Tanzanya’nın kuzeyinde yaşayan halk Hadzabeler, Afrika’da avcı derleyici yaşam tarzını sürdüren son kavimler arasında yer alıyor, günümüzde ilk insanlarla benzer bir yaşam tarzını sürdürüyor.

Science dergisinde yer alan çalışma insanın atasına en yakın yaşayan kavimlerden Hadzabeler ve kentli insanların sindirim sistemlerini karşılaştırdı. Stanford Üniversitesi Bağışıklık ve Mikrobiyoloji Bölümü Araştırmacısı Samuel Smit önderliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 18 ay boyunca 190 Hadzabe erkeği ve kadınından yedi kez örnek toplandı, laboratuvar ortamında incelendi. İlk bulgular, Hadzabelerin mevsimsel besinlerine göre sindirime katkı sağlayan bakteri kompozisyonunun ve sayısının değiştiğini ortaya koyuyordu. Daha çok et tüketilen kurak sezonda popülasyonu artanbakteri türleri, bitki tüketilen yağışlı sezonda kaybolarak kurak sezonda tekrar katlanıp çoğalıyordu.

Çalışmaya dünyanın 15 farklı ülkesinde yaşayan kentli veya kırsal yaşam süren halkların bakteri çeşitliliğiyle Hadzabeleri karşılaştırarak devam eden ekip Hadzabe sindirim sisteminde gelişmiş toplumlardakinden daha çok bakteri türü yaşadığını gördü. Ayrıca tür kompozisyonları konar - göçer beslenmedeki gibi dalgalanmıyordu. Araştırmacılar, böylelikle yerleşik hayata geçen insan toplumların sindirim sisteminde beslenme tarzına bağlı farklı bakteri komünitelerinin baskın olmasına rağmen mevsimsel dalgalanmaların kaybolduğu sonucuna vardı.

Çalışmaya katkı sağlayan Stanford araştırmacısı Dr. Erica Sonnenburg, lifli gıdaların bakteri çeşitliliğinin artmasında önemli olabileceğini düşündüklerini, bir Hadzabe’nin günde ortalama 150 gram lifli gıda tükettiğini dile getirirken besin ve bakteri ilişkisi üzerine çalışmaların daha başında olduklarını belirtti.