Ay, güneşten aldığı ışınları yansıtır, bu yüzden güneş ışınlarıyla aydınlanan kısmı her gece farklı açılardan görülür. Bunlar yeniay, ilkdördün, dolunay ve sondördün gibi özel adlarla tanımlanır. Bu evreler yaklaşık bir haftalık aralarla birbirlerini izler.


Yeniay evresinde uydumuz gerçekte görünmez gibidir. Çünkü güneş, ayın  bize görünmeyen kısmını aydınlatır. Ayrıca bu evrede ayın uzanım açısı sıfır olduğu için güneşle birlikte hareket eder. Yani güneşle doğar, güneşle batar. Gün geçtikçe uzanım açısı artacağından ay, güneşe göre daha geride kalacak ve yavaş yavaş görülmeye başlayacaktır.


İlkdördün ve sondördün evrelerindeyse aydınlanmış kısımla karanlıkta kalan kısım tam bir dik açı oluşturur. Böylece yerden, aslında aydınlanmış olan ay yüzeyinin yarısı görülür. İlkdördün evresinde ayın uzanım açısı 90 derece, sondördündeyse 270 derecedir.


Dolunayda ay yörüngesi üzerinde, yer ortada kalmak üzere güneşle tam karşı karşıyadır. Bu durumda ay, gün batımından gün doğumuna kadar tam bir yuvarlak şekille bütün gece gökyüzünde görülür. Ayın her dört evrelik çevrimi 29,5 günde tamamlanır ve bu döneme Kavuşum Ayı adı verilir.