Aydınlanma çağı, yerlilerin imha edildiği, Afrikalıların köleleştirildiği, ırkçılığın icat edildiği çağ oldu. Dünyanın bütün halkları, bir “aşağılama ve hakaret hapishanesi” olan ırklar sıralamasına tabi tutuldu. Halkların kültürleriyle birlikte yok edilmesi, köleleştirme, sömürgeleştirme, katliam ve soykırımlar böyle meşrulaştırıldı. Nazizm, kaynağını buradan aldı ve 20. yüzyıl, korkunç canavarlıklara sahne oldu. 

#HerAyMagma

#aşksınırtanımaz

magmaabone.com

magmadergisi.com