WWF, Doğu AnglIa ve James Cook Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor dünyanın farklı doğal yaşam alanlarındaki 80 bin bitki ve hayvan türü üzerindeki etkisini inceledi.