Geleceği kestirmek artık o kadar da zor değil. Ancak küreselleşmenin nasıl ve ne yönde gelişeceğini anlamak için ne yönden ve hangi bileşkelerin ürünü olarak ortaya çıkacağını görebilmek gerekir. Bunun için de önümüzdeki 15-20 yılda hangi sanayilerin ekonomideki ve toplumdaki değişimleri sürükleyeceğini öngörebilmeliyiz. Ele almamız gereken anahtar gelişmeler arasında robotik, yaşam bilimleri, para akışının kodlanması - yönetimi ve ilgili siber-güvenlik ve büyük veri yönetimi yanında bunları doğuran jeopolitik, kültürel ve nesil farklarına dayalı başlıkları sayabiliriz. Büyük ölçüde bilişime dayalı yeni sanayilerin ön plana çıkması, geniş ölçekli küreselleşme eğilimlerini temsil yetenekleri ve birbirleriyle sağlamakta oldukları ortak- yaşam oluşturma (symbiosis) becerileri sayesindedir.