Mersin'in Mağara Resimleri, Anadolu'nun Elleri

Magma Nisan Sayısı

Yazı : Orkun Hamza Kayci, Yaşar Ünlü, Sedat Ateş

Fotoğraflar : Hale Tümer

2018-03-30

Arkeolojide büyük keşif... Mağara duvarlarından yansıyan uzak geçmiş... Tarihöncesi el figürleri Anadolu’nun önemli arkeolojik keşifleri arasında yerini aldı. Mersin’in dağlık kesiminde bulunan mağaralarda püskürtme tekniğiyle yapılmış çok sayıda el betimi bulundu. Benzerlerine üst paleolitik çağa tarihlenen Avrupa mağara sanatında rastlanan bu betimlerin neolitik dönemde ya da daha öncesinde yapıldıkları düşünülüyor.

Facebook/MAGMA
Twitter/MAGMA