Hades ve Kybele Arasında: Hierapolis, Kutsal Sır

Magma Şubat Sayısı

Yazı : Prof. Dr. Francesko D’Andria / Çeviri: Dr. Nalan Fırat

Fotoğraflar : Hierapolis İtalyan Kazı Arşivi

2018-02-01

Bir zamanlar, travertenlerden sızan gazlar, yeryüzünün nefesi olarak kabul ediliyor ve Pamukkale’den havaya karışıyordu. Antik çağ düşünürlerinin, sırrına akıl erdiremedikleri bu yerlerde kurbanlar kesilip adaklar adanıyordu. Pamukkale Hierapolis’te, öteki dünyaya uzanan cehennemin kapıları son yıllarda gerçekleşen arkeolojik keşiflerle aralanıyor. Hierapolis kazılarında ulaşılan keşifler, kültürel ve dini dinamiklerin anlaşılmasında yeni bir sayfa açıyor.

Facebook/MAGMA
Twitter/MAGMA