Birleşik Krallık’ın gözde hekimlerinden Dr. Rangan Chatterjee gençlerde zihinsel, ruhsal hastalıkla sosyal medya kullanımı arasındaki bağlantıyı gösteren kanıtların giderek arttığını belirtti. Örneğin 16 yaşında bir erkek hasta kendisine fiziksel zarar vermesinin ardından acil servise getirilmişti. Dr. Chatterjee hastaya önce antidepresan vermeyi düşündüğünü fakat gençle biraz sohbet edince sorunun sosyal medya kullanımından kaynakladığını fark ettiğini anlattı. Bunun üzerine Dr. Chatterjee, gence sosyal medyada her gün uyumadan önce sadece bir saat zaman geçirmesini tavsiye edip takip eden haftalarda bunu gece iki saat ve sabah iki saate uzatabileceğini söyledi. Genç bir süre sonra sağlığında ciddi iyileşme bildirdi ve altı ay sonra okulda ve arkadaşları arasında çok daha mutlu olduğunu açıkladı. Bu ve benzeri olgular Dr. Chatterjee’nin sosyal medyanın gençlerin yaşamları üzerindeki rolünü sorgulamasına yol açtı. Henüz Türkçeye çevrilmemiş 4 Sütunlu Plan: Daha Uzun, Sağlıklı bir Yaşam için Nasıl Rahatlamalı, Yemeli, Hareket Etmeli ve Uyumalı adlı kitabının yazarı Dr. Chatterjee şunları ifade ediyor ve soruyor: “Sosyal medya zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiye sahip. Bunun büyük sorun olduğunu ve buna karşı kurallar oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Teknolojiyi kendisine zarar verecek değil yarar sağlayacak tarzda kullanabilmesi için toplumu nasıl eğitebiliriz?”