Yapılaşma, taş ocakları, termik santraller, jeotermal enerji derken giderek yok olan ormanlar bir tehlikeyle daha karşı karşıya. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeye göre Orman Genel Müdürlüğü ormanları gençleştirmek ya da seyreltmek amacıyla ağaçları kendisi kesip işlemeyecek; bunun yerine ihaleyle en yüksek teklifi veren şirket ve holdinglere beş yıllığına tahsis edecek. Şirket, isterse aynı yeri hatta başka bir ormanlık alanı da ihaleyle alabilecek. Şirketler, önceden işaretlenmiş canlı ağaçları diledikleri zaman kesip işleyecek ya da satabilecek. Peki, muhalefetin eleştirilerine rağmen kabul edilen 13. madde ne anlama geliyor? Ormanlık alanlar tehlikede mi?